Solartron AX Gauging Probe with OD5

4,900.00บาท

Solartron Gauging Probe เป็นหัววัดชิ้นงานให้สัญญาณเป็นอนาล็อก ให้ความละเอียดสูงระดับ 2.5 μm ระยะวัด ±2.5 mm มาพร้อมกับกล่องควบคุมและเพาเวอร์ซัพพายพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ กล่องวงจรไม่มีฝาตามรูป

ข้อมูล AX Probe
ข้อมูลตัวกล่อง OD5 conditioner
คู่มือการใช้งาน OD5 conditioner

หยิบลงรถเข็น:

  • น้ำหนักขนส่ง: 0.6 กก.
  • 2 ชิ้นในสต็อกหมายเลข IP ของคุณคือ: 18.232.188.251
Copyright © 2020 CNCRoom.