นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

CNCRoom.com จำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลอื่นๆ ทั้งนี้ CNCRoom.com จะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อการบริการให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และสามารถบรรลุคำสั่งซื้อระหว่างท่านกับเราได้

CNCRoom.com ไม่มีนโยบายที่จะขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด อย่างไรก็ตามทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลของท่านแก่ ร้านค้า ที่อยู่ในเครือข่าย หรือ ตัวแทนส่งสินค้าของ CNCRoom.com และข้อมูลดังกล่าวนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าเท่านั้น CNCRoom.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้

CNCRoom.com มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ การอ้างหรือเรียกร้องว่าเนื้อหานั้นๆ ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ CNCRoom.com ข้อมูลที่ CNCRoom.com ได้รับจากท่าน CNCRoom.com จะนำมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้บริการเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ CNCRoom.com
Back
หมายเลข IP ของคุณคือ: 54.81.197.24
Copyright © 2018 CNCRoom.