เงื่อนไขการใช้

ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในไซต์นี้ที่ประกอบไปด้วย รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อความ และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในนี้ โดยเรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า 'เนื้อหาสาระ' เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถูกควบคุมและถือสิทธิ์โดย CNCRoom.com และคู่ค้าที่เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ
ทั้งนี้ทาง CNCRoom.com ได้อนุญาตในการ เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลด และ พิมพ์ลงบนสิ่งพิมพ์ ของส่วนต่างๆ ในไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการ

1. สั่งซื้อสินค้ากับ CNCRoom.com
2. ใช้ไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้า

นอกเหนือจากการเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าแล้ว เนื้อหาสาระทั้งหมดไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย โฆษณาซ้ำ ดาวน์โหลด เผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สื่อสิ่งพิมพ์ การทำสำรอง การถ่ายเอกสาร นอกเสียจากว่าท่านได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CNCRoom.com เท่านั้น
สิทธิ์ในการใช้นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านได้ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานไซต์แห่งนี้ และท่านอาจจะได้ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งทาง CNCRoom.com สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

Back
หมายเลข IP ของคุณคือ: 54.81.197.24
Copyright © 2018 CNCRoom.