Electronics > SMT Corner

ตัวอย่างการผลิตงานด้าน PCBA

<< < (2/2)

Weerasak:
ผมว่าข้อมูลที่ให้มามันละเอียดมากนะครับ เป็นของจริง
สงสัยว่า ความรู้เหล่านี้ทำไม่มีสอนในสถาบันการศึกษาไทย แต่อยู่เฉพาะในโรงงานผู้ผลิตหลักๆก็หน้าจะเป็นญีปุ่น แล้วอย่างที่ประเทศญีปุ่นมันมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหรือเปล่า (หมายถึงศึกษาเฉพาะด้านนะครับ) หรือว่าอยู่ในเฉพาะโรงงานเหมือนกัน

ผมว่าจีนคงแซงหน้าทุกชาติเพราะมันเจริญงอกงามมาก โรงงานห้องแถวก็มีเยอะ เหมือนจะมีทุกสาขาอาชีพเลยก็ว่าได้


--- Quote from: kowkeb on February 25, 2016, 05:30:39 PM ---ผมได้ข่าวว่าคุณวีรศักดฺ์มีเครื่อง SMTด้วยครับ

--- End quote ---
เป็นเครื่องจีนนะครับ ตามวิดีโอที่เคยโพสต์ไป
อีกเครื่องหนึ่งเป็นของญีปุ่นกำลังศึกษา ปลุกและปั้นให้ทำงานได้ วันหนึ่งอาจเป็นแหล่งเรียนรู้ของน้องๆก็ได้
ผมมีวิดีโอ การทำ stencil แบบ DIY ทำใช้เอง ว่าจะเขียนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ยังไม่มีเวลา

palawast:
ลองหาเทคนิคใน youtube จะมีบ้างไหมครับ ผมกำลังศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตในโรงงาน ตอนนี้ศึกษาเรื่องของคุณค่าของเงินและการผลิต รวมทั้ง ปัจจัยทุนต่าๆงครับ

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version